Aantoonbaar beter in kostenbesparingen!

Regres

Het doel van Regres-help is het terugvorderen van loonschade en ziekengelden. Gedurende de eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid kan 100% van het netto loon verhaald worden. Ook voor de reïntegratiekosten en de kosten WGA geldt de aansprakelijkheid bij derden. vdW biedt voor het gehele traject juridische en medische begeleiding.

De werkgever heeft te maken met loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer is de werkgever verplicht gedurende 104 weken het loon van de werknemer geheel of gedeeltelijk door te betalen.In gevallen waarin de arbeidsongeschiktheid van de werknemer door een derde is veroorzaakt bestaat de mogelijkheid deze loonschade te verhalen, zelfs met terugwerkende kracht.

Privacyverklaring | © 2022 vdW Subsidiedesk