Aantoonbaar beter in kostenbesparingen!

Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren vervangt de afdrachtvermindering onderwijs (WVA-O) en is bedoeld als stimulans voor werkgevers voor het aanbieden van leerwerkplaatsen. Ons doel is dat de werkgever maximaal en rechtmatig gebruik maakt van de Subsidieregeling Praktijkleren en dat met de doelgroep samenhangende andere opleidingssubsidies en kostenbesparingen worden geoptimaliseerd.

Het RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) is het uitvoeringsorgaan. Zij controleert de verplichte documentatie en kan toetsen of de leerling daadwerkelijk de overeengekomen praktijk heeft gevolgd en de bijbehorende begeleiding heeft ontvangen. Zowel onderwijsinstellingen als de leerbedrijven kunnen worden gecontroleerd. ook de arbeidsinspectie gaat aanvullende controles uitvoeren. Het is dan ook belangrijk dat de projectadministratie goed op orde is, zodat er geen subsidie wordt misgelopen.

Aandachtspunten

 • Subsidie voor leerwerkplaatsen aan leerlingen VMBO, MBO en HBO en voor Promovendi en toio’s
 • HBO enkel voor opleidingen in het onderdeel Techniek of Landbouw en natuurlijke omgeving
 • 200 uren norm voor BBL studenten
 • Subsidieregeling in plaats van toe te passen fiscale korting
 • Aanvragen en uitkeren van subsidie achteraf (na afloop van een studiejaar)
 • Benodigde documentatie: praktijkleerovereenkomst, een aanwezigheidsregistratie en een begeleidingsadministratie
 • Documentatie dient 5 jaar bewaard te worden

Werkzaamheden vdW Subsidieregeling Praktijkleren

 1. Doelgroep in beeld brengen
 2. Zorg dragen dat alle noodzakelijke informatie beschikbaar is/komt, zodat de
  aanvraag met de volledige noodzakelijke onderbouwing wordt ingediend.
 3. Het ontwikkelen en implementeren van vereiste administratie voor toepassing van de regeling bestaande uit onder meer:
 • een Praktijkovereenkomst (POK) voor BBL-leerlingen
 • Ondertekend door deelnemer, onderwijsinstelling, bedrijf en kenniscentrum
 • Beschrijving 200 uren norm (200 begeleide onderwijsuren, 610 klokuren beroepspraktijkvorming)
 • Afspraken over begeleiding
 • Beschrijving van het deel van de kwalificatie dat moet worden behaald tijdens de beroepspraktijkvorming, en beschrijving hoe deze beoordeeld wordt.
 1. Controleren van het toegekende subsidiebedrag (eind december), en eventueel het voeren van bezwaarprocedure.
Privacyverklaring | © 2022 vdW Subsidiedesk