Aantoonbaar beter in kostenbesparingen!

Participatiewet

Onderzoek Quotumregeling in het kader van de Participatiewet

Zo’n 15% van de Nederlanders heeft de arbeidsgehandicapte status (bron: CBS). De centrale overheid wil deze groep (beter) aan het werk helpen en heeft daarvoor diverse stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen. De quotumregeling, onderdeel van de nieuwe Participatiewet, houdt in tenminste 5% arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. De quotumheffing zal € 5.000,- per niet ingevulde arbeidsplaats gaan bedragen. Minister en staatssecretaris vinden dat betrokken partijen in 2015 alvast ‘in de geest van het wetsvoorstel’ moeten starten.

vdW Subsidiedesk ondersteunt bij het in beeld brengen van de arbeidsbeperkten die reeds in dienst zijn, gekoppeld aan de financiële stimuleringsregelingen die van toepassing zijn. Wij bieden dus niet alleen inzicht of de organisatie aan de quotumregeling voldoet, maar wij geven ook inzicht in eventueel nog te nemen maatregelen, en zorgen ervoor dat geen financieel voordeel gemist wordt bij het in dienst nemen of houden van arbeidsbeperkten of mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, alsmede beheersing van de WGA kosten (Whk) en eventuele andere kortingen of bonussen, inherent aan de in kaart gebrachte doelgroepen.

Privacyverklaring | © 2022 vdW Subsidiedesk