Aantoonbaar beter in kostenbesparingen!

Opleidingsscan

Voor personeel dat extern geschoold wordt, kon tot en met 2013, WVA Onderwijs worden toegepast. In de praktijk gaat het om ‘reguliere’ (door het ROC) erkende en gecertificeerde scholingsactiviteiten (Crebo-certificering), waarvoor de BBL-status duidelijk is, alsmede HBO-trajecten (Croho). vdW voert voor organisaties een volledige screening uit ten aanzien van de in de afgelopen jaren benutte subsidies en kostenbesparingen op het gebied van personeel en arbeid. Aan de hand van onze analyse stellen wij vast welke mogelijkheden wel of niet optimaal zijn toegepast. Het suppletieverzoek kan nog 5 jaar terugwerken.

Privacyverklaring | © 2022 vdW Subsidiedesk