Aantoonbaar beter in kostenbesparingen!

Second Opinion

Worden alle mogelijke bonussen benut? Zijn gehanteerde percentages en grondslagen juist? Bestaat er een risico voor een claim vanuit de overheid? En voert de externe salarisdienstverlener correcties wel optimaal uit?

[efspanel style=”” type=””]
[efspanel-header]Laat ons een dagdeel meekijken bij de salarisadministratie[/efspanel-header]
[efspanel-content]
In 9 van de 10 gevallen halen wij financiƫle mogelijkheden boven water. En vinden we niks? Dan bent u nul euro aan ons kwijt.
[/efspanel-content]
[/efspanel]

[efsrow class=”contentcolumns”]
[efscolumn lg=”4″ md=”4″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
[efspanel style=”” type=”” class=”panel1″]
[efspanel-header]
Focus
[/efspanel-header]
[efspanel-content]
Onze focus ligt met name op premies Sociale Verzekeringen (grondslagen, de diverse premiekortingen, werkloosheid, No Risk Polis etc.), subsidies rondom opleiden en scholing, systeemfouten in salarispakketten, toetsing correcties en controle van alle aspecten rondom arbeidsongeschiktheid.
[/efspanel-content]
[/efspanel]
[/efscolumn]
[efscolumn lg=”4″ md=”4″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
[efspanel style=”” type=”” class=”panel2″]
[efspanel-header]
No cure no pay
[/efspanel-header]
[efspanel-content]
We werken op basis van 25% no cure no pay-tarief, nooit vaste kosten. Deze ncnp-fee wordt pas in rekening gebracht als wij financieel voordeel weten te behalen.
[/efspanel-content]
[/efspanel]
[/efscolumn]
[efscolumn lg=”4″ md=”4″ smoff=”0″ mdoff=”0″ lgoff=”0″ ]
[efspanel style=”” type=”” class=”panel3″]
[efspanel-header]
Informatie
[/efspanel-header]
[efspanel-content]
De benodigde informatie is het personeelsbestand, de loonstaten, de WGA-beschikkingen (Whk) en toegang tot salarisadministratie en personeelsdossiers. Benut de Second Opinion voor een zeker gevoel. Zo weet u zeker dat u niks misloopt.
[/efspanel-content]
[/efspanel]
[/efscolumn]
[/efsrow]

Privacyverklaring | © 2021 vdW Subsidiedesk