Aantoonbaar beter in kostenbesparingen!

Praktijkvoorbeelden

€300.000,- reparatie bij 1.000 medewerkers!

vdW verdient doorgaans 1,0% van de loonsom terug. Deze inschatting is gebaseerd op concreet in de praktijk behaalde resultaten. Met andere woorden: voor een bedrijf met een gemiddelde loonsom van € 30.000,- en 1.000 medewerkers repareren wij gemiddeld zo’n € 300.000,-.. Op deze pagina vindt u onze interactieve tool waarmee u snel een schatting kan maken van wat we voor u zouden kunnen verdienen.

Casus 1

Voor een werknemer was een verkorte wachttijd WIA aangevraagd. Het UWV wees deze aanvraag af, mede omdat de werknemer nog werkzaamheden verrichte. In bezwaar bracht vdW, naast een uitgebreid medisch verweer over de aandoening en de consequenties daarvan, een beschrijving in van de feitelijke werkzaamheden, zoals die verricht werden (met een daaraan gekoppelde loonwaarde van 0 euro, dit betrof puur sociaal/aanwezig mogen zijn). Daarop verklaarde het UWV het bezwaar gegrond. De werkgever kreeg restitutie met terugwerkende kracht van doorbetaald loon, waarvoor nu IVA ontvangen gaat worden

Casus 2

Een werknemer krijgt per 25-07-2010 een 80-100 WGA-uitkering tot op heden. Uit analyse van de dossierstukken blijkt, dat het UWV heeft nagelaten deze arbeidsongeschiktheid te volgen. Op grond van ingebrachte medische argumenten is aan de werknemer IVA toegekend, waarvan de lasten vallen binnen het publieke bestel. Bovendien kan op grond van medische argumenten de ingangsdatum van de IVA teruggelegd worden naar 25-09-2013. Een forse kostenbesparing voor de werkgever.

Aantal werknemers (in FTE)
Aantal WGA-ers (in FTE)
Risico

Uiteraard is de tool een indicatie. Werkelijke resultaten kunnen variëren aangezien er meerdere factoren een rol spelen.

Privacyverklaring | © 2021 vdW Subsidiedesk