Aantoonbaar beter in kostenbesparingen!

ZW Beheer

Het doel van ZW Beheer is de zw-kosten omlaag te brengen. Met ZW Beheer toetst vdW of een werkgever terecht verantwoordelijk wordt gesteld voor de aan hem toegerekende Ziektewetuitkeringen van ex-werknemers. Dit doen wij aan de hand van door het UWV aangeleverde gegevens door het controleren van andere relevante aspecten. Het resultaat kan tot een fikse besparing leiden!

De ZW BeheerĀ hangt samen met de WGA Beheer. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie.

Privacyverklaring | © 2021 vdW Subsidiedesk