Aantoonbaar beter in kostenbesparingen!

Wat gaat fout

vdW ervaart dagelijks dat het UWV steken laat vallen; zo vinden er bijvoorbeeld geen herkeuringen plaats, en baseren UWV-artsen hun arbeidsongeschiktheidsoordeel op onvolledige medische dossiers. Ook maakt het UWV arbeidskundige en wetstechnische fouten, zo is de praktijk.

Bespaar op ziektekosten

Werkgevers draaien te lang op voor de kosten van langdurig zieke medewerkers, terwijl de overheid hier vaak verantwoordelijk voor is. Accepteer niet zonder meer de opgelegde premies als vaststaand feit. Met een second opinion van vdW heeft de werkgever zekerheid dat alleen de terechte ziektegevallen voor zijn rekening komen, en dat scheelt aanzienlijk in de kosten.

Fors te hoge kosten

9 van de 10 werkgevers betalen op dit moment al jarenlang onterecht een te hoge WGA-premie. De werkgever heeft echter geen inzage in het medisch dossier van de medewerker, en kan daarom niet controleren of het UWV terecht een zieke werknemer ten laste brengt van de werkgever.

Medische interventie

De werkgever schakelt vdW in. De artsen van vdW vragen de medische gegevens op, zien toe op herkeuringen en controleren de UWV-arts. Bij ieder succesvol bezwaar merkt de werkgever dit direct in een fors lagere WGA-last, en een kostenbesparing de komende (maximaal) 10 jaar.

Privacyverklaring | © 2021 vdW Subsidiedesk