Aantoonbaar beter in kostenbesparingen!

FAQ’s

 

 

 

 

 

 

Kan iedere werkgever vdW inschakelen?

Iedere werkgever met meer dan 100 medewerkers kan een beroep doen op vdW. Een kleinere werkgever met specifieke WGA-vraagstukken mag uiteraard ook een verzoek neerleggen bij vdW.

Wat kost de dienstverlening van vdW?

vdW factureert alleen bij resultaat een vooraf overeengekomen percentage. Voor werkzaamheden die niet leiden tot financieel voordeel, brengt vdW geen kosten in rekening.

Is de werkgever zelf veel tijd kwijt aan vdW?

De werkgever stelt vdW aan als gemachtigde om UWV te controleren. Vervolgens bewaakt vdW de wettelijke termijnen, houdt contact met het UWV, ziet toe op herkeuringen, verzorgt alle correspondentie en noodzakelijke administratie, tekent medisch inhoudelijk bezwaar aan en beoordeelt de (voorgenomen) besluiten van het UWV, zowel medisch als juridisch. De enige inspanning van de werkgever is het toegankelijk maken van beperkte informatie (zoals premiebesluiten Whk).

We hebben al eens een subsidiebureau aangenomen. Heeft het dan nog zin om vdW in te schakelen?

Jazeker! Door onze specialisme op het gebied van arbeidsongeschiktheid en scholing zijn wij zelfs een goede aanvulling op reguliere subsidiebureau’s waar vaak hele specialistische kennis toch ontbreekt.

Loopt de werkgever financieel risico door inschakeling van vdW?

Nee, de werkgever loopt door het handelen van vdW geen financieel risico. Sterker nog, zonder interventie van vdW is de kans 9 op 10 dat de werkgever te veel blijft betalen.

Privacyverklaring | © 2022 vdW Subsidiedesk