Aantoonbaar beter in kostenbesparingen!

Externe arts

Voordeel externe arts boven bedrijfsarts

Werkgevers vragen zich regelmatig af wat de toevoegde waarde is van een externe arts boven de eigen bedrijfsarts. “Waarom zouden we nog een externe arts nodig hebben voor het voeren van een bezwaarprocedure? Want de bedrijfsarts heeft toch ook de medische kennis en informatie voor handen?”

Het zit zo

In een arbo-situatie behartigt de bedrijfsarts zowel de belangen van de werkgever als van de werknemer. In de rol van arts-gemachtigde (belangenbehartiger) weegt nadrukkelijk het belang van de werkgever. De gegevens van de (ex-)werknemer, verkregen als bedrijfsarts vanuit de vertrouwelijkheid binnen het ene kader (arbo) mogen niet zonder expliciete toestemming gebruikt worden binnen een ander kader (bezwaarprocedure). En daarin zit juist de crux; het moet zo zijn, dat de werknemer ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven.

Bedrijfsarts heeft toestemming (ex-)werknemer nodig

Dit betekent dat de werknemer in volle omvang op de hoogte gesteld moet zijn van voor- en nadelen van de gegevensoverdracht en de consequenties daarvan. De vraag is in hoeverre een werknemer zich inderdaad volledig bewust is geweest dat de gegevens verzameld in de arbo-situatie tot andere (en mogelijk voor hem nadelige) consequenties kunnen leiden in een andere situatie. In het voldoen aan deze eis ligt het risico voor de bedrijfsarts. Hij is degene die mogelijk ter verantwoording wordt geroepen.

Schijn van partijdigheid vermijden

Een dergelijke precaire situatie wordt voorkomen door bij bezwaarzaken direct gebruik te maken van een externe arts-gemachtigde. Hiermee kan de bedrijfsarts ook zijn oorspronkelijke rol blijven vervullen, namelijk het dienen van zowel het belang van de werknemer als de werkgever. En daarmee wordt in de bedrijfsgeneeskundige begeleiding iedere schijn van partijdigheid vermeden.

Bij externe arts geen toestemming (ex-)werknemer nodig

Het voordeel van direct een arts-gemachtigde inschakelen, betekent ook dat je de
(ex-)werknemer helemaal geen toestemming hoeft te vragen tot inzage van de medische gegevens. De arts-gemachtigde krijgt dan dus wel inzage in de medische stukken (en krijgt hiermee informatie om de bezwaarzaak te onderbouwen), maar deelt deze informatie niet met de werkgever. Hiermee voorkom je lastige en vertragende situaties.

Verschillende competenties

En tenslotte zijn de competenties verbonden aan het optreden als arts-gemachtigde in een bezwaarproces totaal verschillend dan die van een begeleidend bedrijfsarts in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Privacyverklaring | © 2021 vdW Subsidiedesk