Aantoonbaar beter in kostenbesparingen!

Doel

Het doel van WGA Control is de arbeidsongeschiktheidskosten flink omlaag brengen. Met WGA Control toetst vdW of een organisatie terecht verantwoordelijk gesteld wordt voor deze jarenlange kosten. Het UWV beslist namelijk regelmatig onterecht, dat iemand als WGA-er wordt gezien, en daarmee dus onterecht voor rekening komt van de organisatie. Met de inbreng van de artsen van vdW is het mogelijk om op basis van het medische uitkeringsdossier, medisch inhoudelijk bezwaar aan te tekenen. Het inschakelen van een arts-gemachtigde betekent per definitie dat informatie beschikbaar komt om de controle goed uit te kunnen voeren. WGA Control is ook van toepassing bij Eigen Risicodragers (ERD).

Het streven van WGA Control (zowel WGA-Vast als WGA-Flex) is om voor iedere onterechte ‘WGA-er’ de WGA-uitkering in te trekken, of toekenning van IVA te bewerkstelligen. In beide gevallen heeft dit tot gevolg, dat de werkgever de komende 10 jaar vrijgesteld is van deze uitkeringslast, een forse besparing!

Privacyverklaring | © 2021 vdW Subsidiedesk