Aantoonbaar beter in kostenbesparingen!

WGA Beheer

Op dit moment betalen 9 van de 10 werkgevers al jarenlang onterecht een te hoge WGA-premie. Dit komt omdat het UWV geregeld steken laat vallen; zo vinden er bijvoorbeeld geen herkeuringen plaats en baseren UWV-artsen hun arbeidsongeschiktheidsoordeel op onvolledige medische dossiers. Ook maakt het UWV arbeidskundige en wetstechnische fouten. Daarnaast heeft een werkgever geen inzage in het medisch dossier van de medewerker, en kan dus niet controleren of het UWV terecht een zieke werknemer ten laste brengt.

Door de inbreng van onze externe artsen komt er meer informatie beschikbaar om de controle goed uit te kunnen voeren. Hiermee kunnen wij de WGA lasten flink omlaag brengen.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

Met de externe arts van vdW subsidiedesk kan er een grondiger onderzoek worden uitgevoerd. Dit komt omdat een bedrijfsarts in het belang van werkgever en werknemer werkt, en zo toestemming moet hebben van de werknemer.

wga-control

Faq WGA Beheer

 • Kan de werkgever zelf de WGA-premie controleren?
  De werkgever kan dit gedeeltelijk zelf, zoals het bewaken van de termijnen van herkeuringen. Echter, de werkgever heeft geen inzage in het medisch dossier, waardoor per definitie informatie ontbreekt om medisch inhoudelijk bezwaar te maken. De werkgever ontbeert de middelen om de UWV-arts kwalitatief te controleren.
 • Kan de bedrijfsarts van de werkgever dit niet doen?
  De bedrijfsarts mag niet als belangenbehartiger voor de werkgever acteren; de artsen van vdW mogen dit wel. Daarmee heeft vdW mogelijkheden die een arbo-arts/bedrijfsarts, jurist vanwege zijn functie binnen de organisatie, niet kan (en mag!) hebben.
 • Loopt de werknemer financieel risico door inschakeling van vdW?
  Nee, vdW onderzoekt of een medewerker i.p.v. in de WGA in de IVA thuishoort. Als vdW dit kan aantonen, ontvangt de medewerker een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon (i.p.v. 70% bij de WGA).
 • Hoe zit dat met de privacy van de medewerkers?
  Alleen artsen (gehouden aan het medisch beroepsgeheim) hebben toegang tot de medische gegevens van betrokken medewerkers. Deze informatie wordt uitgewisseld in een gesloten proces tussen de artsen van vdW en de artsen van het UWV. De administratieve afdeling van vdW alsmede de werkgever van betrokken medewerkers hebben geen toegang tot deze privacy gevoelige informatie.
 • Er heeft al eens een subsidiebureau de WGA-premie onderzocht, is het inschakelen van vdW dan nog wel zinvol?
  Jazeker. Het subsidiebureau heeft waarschijnlijk onderzocht of de Belastingdienst de WGA-premie onterecht te hoog heeft vastgesteld. Het subsidiebureau onderbouwt dit met administratieve en rekenkundige argumenten, en hiermee kan de WGA-premie gereduceerd worden. Echter, de toegevoegde waarde van de medisch juridische argumenten is minstens zo groot als de impact van de administratieve en rekenkundige argumenten.
 • Wat levert het onderzoek van vdW op?
  Uit de ervaringscijfers van vdW blijkt dat iedere foutieve WGA-beoordeling de werkgever gemiddeld 150.000 euro kost.
Privacyverklaring | © 2022 vdW Subsidiedesk