Aantoonbaar beter in kostenbesparingen!

PremieScan

Het doel van de PremieScan is teveel betaald premiegeld terugvorderen en voorkomen dat de Belastingdienst onterecht te hoge premies Werkhervattingskas (Whk) oplegt. vdW heeft de specifieke kennis om op basis van een grote diversiteit aan gronden een gefundeerd herzieningsverzoek in te dienen.

Net als voor de WGA Beheer is een cruciaal aspect voor de PremieScan het feit dat de werkgever geen inzage heeft in het medisch dossier van de medewerker. Zodoende kunnen wij dus een vollediger onderzoek uitvoeren; zo levert onze werkwijze in 9 van de 10 gevallen positief resultaat!

Faq PremieScan

Privacyverklaring | © 2022 vdW Subsidiedesk