Aantoonbaar beter in kostenbesparingen!

Collectief bezwaar

Doorbraak in collectief bezwaar WGA

De rechtbank heeft geoordeeld dat de Belastingdienst de WGA-premie te hoog heeft vastgesteld. Het is nu nog mogelijk om aan te haken bij onze collectieve bezwaarprocedure tegen deze onterechte uitkeringen.

Waarom

Sinds 4 jaar betalen werkgevers opeens een hogere WGA en Ziektewet premie. Hoe komt dat. Toen de BeZaVa-wet er nog niet was, werden ZW/WGA-FLEX dossiers nog niet aan de werkgever toegerekend. Werkgevers maakten daarom ook geen bezwaar tegen deze individuele dossiers. Terwijl door de nieuwe wet alsnog deze schadelast wordt toegerekend! Hiertegen zijn wij een collectieve bezwaarprocedure gestart, en we kunnen nu melden dat er een flinke stap in de goede richting is gezet.

Bezwaar toegekend

Recent is er een uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam gepubliceerd in een soortgelijke zaak, dit bezwaar is gegrond verklaard. Dit betrof een individuele casus,  met identieke grondslag. Dit versnelt een positieve uitspraak op ons collectief bezwaar!

Aansluiten bij het collectief bezwaar kan nog tot en met 9 januari 2018

Het collectief bezwaar loopt al sinds 2014. Dit heeft als voordeel dat u instapt bij een lopende bezwaarprocedure. Hierdoor wordt het mogelijk dat u met terugwerkende kracht vanaf 2014 wordt gecompenseerd.

Procedure

  • Bezwaar op de beschikking Whk 2018 is de juridische ingang voor deelname.
  • Het bezwaar dient uiterlijk 12 januari ingediend te zijn bij de Belastingdienst.
  • U dient zich daarom uiterlijk 9 januari aan te melden bij het collectief bezwaar.
  • Deelname is mogelijk naast eventuele andere lopende onderzoeken of bezwaren.

Deelname is op basis van no cure no pay, dus zonder risico!

Interesse om met ons mee te doen? Neem dan contact met ons op »

Privacyverklaring | © 2018 vdW Subsidiedesk